Kolofon

Vsebine

Vsebine na spletni strani je priskrbelo podjetje GiTeS d.o.o., Senožeti 39, Sp. Besnica, 4201 Zg. Besnica

Izdelava in oblikovanje spletne strani

Spletno stran je izdelala in oblikovala agencija naprej.si podjetja Falko Marko Faletič s.p.

Fotografije

GiTeS d.o.o.

Leto izdelave

2022