Politika kakovosti

Podjetje GiTeS d.o.o. gradi poslovno politiko na dobrih odnosih s vsemi zainteresiranimi stranmi. Tako kupci kot dobavitelji so naši pomembni poslovni partnerji. Dobro in dolgoročno sodelovanje z njimi zagotavlja uspešnost našega dela. Zato smo si izbrali naslednje cilje politike kakovosti:

  • • zagotavljamo in izboljšujemo nivo kakovosti naše ponudbe, ki jo na področju gumarskih izdelkov in dopolnilne ponudbe nudijo vrhunski svetovni proizvajalci,
  • • naša poslovna politika je usmerjena v prodajo in dobavo sodobnih, zdravju prijaznih izdelkov, kar dosegamo z natančno analizo trga in izborom najustreznejših proizvajalcev in dobaviteljev,
  • • kakovost naše ponudbe je prilagojena zahtevam trga in je enaka ali večja, kot jo predpisujejo standardi. Najbolj pomembne so nam potrebe kupcev, kar pomeni konkurenčnost. Prodajamo zdravju neoporečne izdelke, ki so rezultat dolgotrajnega razvoja ter izdelave, preverjanja in učinkovitega ukrepanja ob odstopanjih,
  • • našo ponudbo prilagajamo zahtevam trga, zakonodaji in standardom,
  • • konkurenčnost podjetja dosegamo s hitrim prilagajanjem in odzivom na želje kupca ne glede na količino in vrednost posla, pri čemer je naša prednost predvsem v zagotavljanju posebnih zahtev,
  • • sodelujoči v poslovnem procesu so seznanjeni z vsemi zahtevami kupca, imajo potrebno znanje in izkušnje na področju svojega dela,
  • • redno spremljamo kakovost in stroške kakovosti ter izvajamo ustrezne izboljšave na osnovi ocenjevanja tveganj,
  • • veliko pozornost posvečamo funkcionalnim znanjem in kakovosti. Cilji na tem področju so sestavni del poslovnega plana, realizacijo in rezultate pa ugotavljamo na pregledih vodstva,
  • • zavezujemo se za stalno izboljšujemo dela v skladu s politiko kakovosti in sistemom vodenja kakovosti, s čimer ustvarjamo dodano vrednost za naše kupce in doseganje konkurenčno prednost.

Spodnja Besnica, 15.12.2023
DIREKTOR
Sašo Petač