Storitve

  • Vulkanizacija
  • Brizganje in klasično prešanje gume in silikona
  • Predobdelava kovinskih komponent

Za vezavo gumene zmesi in kovinskega dela slednje pripravimo s peskanjem in nanosom ustreznih lepil.